Díjazottak
évszámok szerint
Díjazottak
kategóriák szerint
Összes
díjazott
Magyar oktatás és köznevelés
2019
Prima Primissima
Neuwirth Anna Mária
néptáncpedagógus
Prima
Napsugár Alapítvány
gyermekfolyóirat kiadó, gyermek- és pedagógusrendezvények szervezője
Prima
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
ismeretterjesztő egyesülés
2018
Prima Primissima
Prof. Dr. Falus Iván
pedagógus, egyetemi tanár
Prima
L. Ritók Nóra
pedagógus
2017
Prima Primissima
Hámori Veronika
nyugalmazott iskolaigazgató
Prima
Dr. Lukács István
irodalomtörténész, intézetigazgató
Prima
Prof. Dr. Sótonyi Péter Tamás
rektor, állatorvos-anatómus
2016
Prima Primissima
Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola
hátránykompenzáló pedagógiai módszert használó iskola
Prima
Földes Imre
zenetörténész, zenepedagógus, ny. egyetemi tanár
Prima
Szarka Attila
gyógypedagógus, pszichopedagógus, szupervizor
2015
Prima Primissima
Csapó Benő
oktatáskutató, egyetemi tanár
Prima
Dr. Gyarmathy Éva
klinikai és nevelés lélektani szakpszichológus
2014
Prima
Derdák Tibor
szociológus, tanár
Prima
Pósa Lajos
matematikus, matematikatanár
2013
Prima Primissima
Dr. Bagdy Emőke
klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, professor emeritus
Prima
Pál Ferenc
mentálhigiénés szakember, pap
2012
2011
Prima
Csermely Péter
tudós, biokémikus
Prima
Szőnyi Erzsébet
zeneszerző, zenepedagógus, karnagy
2010
Prima Primissima
Dévény Anna
gyógytornász, művészi torna szakedző
Prima
Dávid Katalin
művészettörténész
Prima
Keserü Katalin
művészettörténész
2009
Prima Primissima
Horn Péter
agrármérnök
Prima
Kosztolányi Gyula
villamosmérnök-tanár
Prima
Sárközy Tamás
az állam és jogtudományok doktora
2008
2007
Prima Primissima
Hankiss Elemér

2006
Prima Primissima
Szerémy Gyula
Tanító
Prima
Benkő Loránd
Nyelvész, akadémikus
Prima
Huszti Péter
Színművész, rendező
2005
Prima Primissima
Kozma Imre
Irgalmas rendi szerzetes
Prima
Németh G. Béla
Irodalom- és művelődéstörténész
Prima
Schweitzer József
Nyugalmazott országos főrabbi
2004
Prima Primissima
Mindentudás Egyeteme
Fábri György. az MTA kommunikációs igazgatója
Prima
Grétsy László
Nyelvész
Prima
Szabó Dénes
Karnagy, zenetanár
2003
Prima Primissima
Nemeskürty István
Író, irodalom- és filmtörténész
Prima
Jelenits István
Piarista szerzetes, teológiai tanár, nevelő, író
Prima
Kiss Tibor
Festő, rajzoló, egyetemi docens